Relatietherapie Putten – Kim Lakke

Relatietherapie is een effectieve methode om te werken aan het versterken van de liefde en harmonie tussen partners. In elke relatie komen conflicten voor, maar wanneer deze conflicten blijven voortduren en de afstand tussen partners groter wordt, kan dit een zorgwekkende situatie worden.

In het begin van een relatie is alles vaak nog vol opwinding en plezier, waarbij we nieuwsgierig zijn naar elkaar. Er ontstaat doorgaans een bepaalde aantrekking, zowel emotioneel als seksueel. Maar op zeker moment kunnen twijfels ontstaan over of we werkelijk met de juiste persoon zijn en of we echt oud willen worden samen. Deze twijfels verdienen serieuze aandacht en dienen besproken te worden met onze partner. Als we geen uitweg vinden, kan het zo zijn dat we ons tot iemand anders aangetrokken voelen of vertwijfeld raken door onze gevoelens.

Neem contact op met Relatietherapie Barneveld – Kim Lakke

Relaties zijn niet altijd gemakkelijk

Relaties kunnen ingewikkeld zijn en problemen kunnen vanuit diverse bronnen voortkomen. Interne twijfels en emoties spelen hierin mee, maar ook externe factoren zoals financiële moeilijkheden, verhuizingen, ontrouw, psychische problemen, kinderen krijgen of juist niet kunnen krijgen, en pensionering kunnen spanningen creëren binnen een relatie. Relatietherapie kan helpen om te onderzoeken wat we zelf willen in ons leven mét of zonder een partner. Ook kunnen we bespreken welke verwachtingen we hebben van elkaar en wat we naar elkaar toe kunnen uitspreken. Dit kan leiden tot hernieuwde openheid en verbeterde communicatie.

Het kan behulpzaam zijn om als koppel een therapeut te raadplegen om de moeilijkheden of twijfels tussen beide partners te bespreken. Het is ook mogelijk dat je ervoor kiest om individueel naar je eigen rol binnen de relatie te kijken, wat je verwacht en tegen welke obstakels je aanloopt. In beide gevallen kun je terecht bij een therapeut om te onderzoeken wat je wilt in je relatie en hoe jullie zich tot elkaar verhouden.

Zoek hulp van Relatietherapie Putten

Als de verschillen tussen jou en je partner steeds duidelijker worden en jullie er samen niet meer uitkomen, kan het waardevol zijn om professionele hulp in te schakelen. Bij Relatietherapie Putten maken we gebruik van verschillende technieken die gericht zijn op emoties en belevingen. Vaak is het lastig om de oorzaak van irritaties en boosheid te achterhalen, evenals de onderliggende gevoelens. Dit kan leiden tot patronen binnen de relatie waaruit ontsnappen moeizaam lijkt. In therapie zullen we helpen deze patronen bloot te leggen en meer begrip voor elkaar te ontwikkelen. Hierdoor wordt het mogelijk deze patronen te doorbreken en weer ruimte te scheppen voor liefde.

Tevens is het belangrijk binnen relatietherapie aandacht te besteden aan ieders achtergrond en hoe we als kind gehecht zijn. Het hechtingsproces speelt namelijk een belangrijke rol in relaties en kan de oorzaak zijn van plotselinge emoties die we voorheen niet begrepen. Tijdens de therapie zal er gekeken worden naar hoe jij en je partner met elkaar omgaan en wat jullie missen binnen de relatie.

Als jullie graag willen werken aan jullie relatieproblemen en weer harmonie en liefde willen vinden, neem dan gerust vrijblijvend contact op.