Relatietherapie Nijmegen

Maken jij en je partner vaak ruzie? Loopt het seksueel gezien niet naar wens of zijn er onderwerpen waar jullie met zijn tweeën gewoonweg niet uitkomen? Naarmate een relatie langer duurt, bestaat de kans dat er onbegrip of problemen ontstaan. Dit kan komen doordat de passie minder wordt, doordat er steeds meer ruzies zijn, gebrek aan vertrouwen of de komst van een derde persoon binnen de relatie. Waar het verliefde gevoel in het begin voldoende was, is er na verloop van tijd vaak iets meer nodig om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Laten we bij relatietherapie nijmegen aan de slag gaan om het fijne gevoel van vroeger terug te krijgen.

Voor welke problemen biedt Relatietherapie Nijmegen uitkomst?

Elke relatie kent andere redenen die zorgen voor een verminderde verbondenheid en het ontstaan van ruzies. Vanuit mijn ervaring weet ik dat stelletjes meestal contact opnemen als ze te maken hebben met:

  • ingrijpende ziekte
  • sterfgeval in de familie
  • de komst van kinderen
  • werkloosheid
  • overspel
  • gevoel niet begrepen te worden

Frisse blik van buitenstaander

Eenmaal in een relatiedip is het bijna niet mogelijk om hier zelf met een frisse blik naar te kijken. Elkaar niet aanvoelen, het gevoel hebben niet gehoord te worden, het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat er een blokkade optreedt in het wederzijds begrip. Gevuld met irritaties, onbegrip, woede en verdriet is relatietherapie Nijmegen de aangewezen plek om hier op van een afstand, maar wel op een betrokken manier met jullie naar te kijken. De koude sfeer die tussen jullie is ontstaan, gaan we met behulp van mijn deskundige hulp bij Relatietherapie Nijmegen ombuigen naar een warme sfeer waar ruimte is voor elkaar.

Negatieve patronen ombuigen

Pas als het lukt om begrip voor elkaar te krijgen en open te staan voor elkaar verwachtingen is de weg geopend naar positiviteit. Soms is dit confronterend of kwetsend, maar het is onmisbaar om de weg naar verbinding terug te vinden. De negatieve patronen verdwijnen langzaam maar zeker naar de achtergrond en over en weer.

Relatietherapie gegeven door partners

Ik geef jullie samen met Mieke de wit, mijn partner de hulp die jullie nodig hebben. Vanuit onze eigen ervaring weten we hoe gevaren op de loer kunnen liggen binnen een liefdesrelatie. Met onze kennis brengen we op een professionele manier goed in kaart hoe jullie met problemen omgaan. Het kan helpen als je als partner iemand van dezelfde sekse hebt waarmee je problemen bespreekbaar maakt. Wij kijken goed naar wat jullie samen, maar ook afzonderlijk nodig hebben.

Hoe gaat relatietherapie Nijmegen te werk?

Wij besteden niet alleen aandacht aan de problematiek die speelt en de manier waarop jullie daarmee omgaan. Bij een liefdevolle relatie is het namelijk nodig dat beide partners zich echt gezien en gehoord voelen, ongeacht eigen wensen, opvattingen en ideeën. Wat maakt dat dit bij jullie nu niet het geval is? Hoe zorgen jullie ervoor dat je op een goede manier omgaat met de behoeften van jezelf en je partner? Door jullie probleemoplossend vermogen uit te breiden, ontstaat ruimte om problemen constructief aan te pakken, zonder de verbinding met elkaar kwijt te raken.

Contact opnemen
Maak gebruik van de relatietherapie dat door ons als stel wordt gegeven en ervaar de meerwaarde die het biedt. Weet dat wij de belangen van jullie beiden zo goed mogelijk behartigen en neem contact op voor het maken van een afspraak. Door samen deze dappere eerste stap te zetten, geven jullie blijk van het belang van jullie relatie.