Relatietherapie Arnhem – Margriet Veraart

Binnen jullie relatie neemt negativiteit en onbegrip steeds meer toe. Hoe hard jullie ook je best doen om het tij te keren, het lukt niet om de verbinding met elkaar weer terug te vinden. Als jullie relatie langere tijd onder druk staat, raak je steeds verder van elkaar vervreemd. Tijd om hier bij Relatietherapie Arnhem verandering in aan te brengen.

Hoe heerlijk was de verliefde fase. Jullie konden geen genoeg van elkaar krijgen en van ergernissen en onbegrip was geen sprake. Dat dit nu wel speelt, hoeft niet te betekenen dat jullie niet goed bij elkaar passen. Het geeft wel aan dat de negatieve spiraal moet worden doorbroken. Weet dat jullie tweeën niet de enige zijn die op een gegeven moment op dit punt in een liefdesrelatie belanden.

Wanneer relatietherapie Arnhem starten?

Het is nooit te laat om aan je relatie te werken. Veel stellen komen met mij in contact omdat er sprake is van:

 • Onbegrip
 • Moeizame communicatie
 • Problemen met seksualiteit
 • Wantrouwen
 • Verliezen van de verbinding met elkaar

Gesprekstechnieken helpen om jullie weer op het goede spoor te krijgen. Ik sta jullie bij in de weg die jullie afleggen naar vernieuwde communicatie, begrip voor elkaar en het hervinden en weer voelen van jullie liefde.

Verwachtingen over en weer

Vaak wordt in een relatie verwacht dat de ander jouw gedachten zonder meer kan lezen. Wat jij verwacht en hoopt, hoeft alleen niet hetzelfde te zijn als de ander oppikt. Door zonder irritaties naar elkaar uit te spreken wat jullie van elkaar nodig hebben, ontstaat begrip. Vanuit dit begrip is er houvast om de communicatie te versterken.

Werkwijze relatietherapie Arnhem

Vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van relatietherapie heb ik meerdere manieren om de verbinding in jullie relatie terug te brengen. Hiervoor maak ik gebruik van gesprekstechnieken, namelijk:

 • Transactionele Analyse (TA)
  TA heeft als doel jullie inzicht te laten krijgen in de zogeheten Ego-toestanden
 • Emotionally Focused Therapie (EFT)
  Dit helpt jullie beiden om door deze moeilijke periode heen te komen
 • Systemisch werk
  Jullie verleden en dus levensgeschiedenis wordt met een zogeheten Genogram weergegeven. Dit geeft duidelijkheid over patronen die jij en je partner je elk afzonderlijk hebben eigen gemaakt en hoe dit van invloed is op jullie relatie.
 • Oplossingsgericht werken
  Het stellen van een helder doel. Door de focus vooral op de oplossing te leggen, vergroten we de positiviteit.
 • Provocatief coachen
  Ik kijk goed wat jullie nodig hebben om veranderingen aan te brengen. Zachtheid en betrokkenheid en zachtheid is positief, maar soms is direct tot de kern te komen beter.
 • Mediation
  Blijkt de relatie niet meer te redden, dan is mediation onmisbaar om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Dit partnerafscheid helpt om begrip te krijgen voor wat er is gebeurd en hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Relatietherapie is hard werken

Voor het slagen van relatietherapie is het nodig dat jullie beiden gemotiveerd zijn. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, is logisch. Jullie zijn ook niet van het ene op het andere moment in de problemen gekomen. We gaan stap voor stap kijken wat jullie nodig hebben. Ik bewaak jullie grenzen door altijd samen elke stap van de relatietherapie te doorlopen.

Contact met relatietherapie Arnhem
Voorkom een relatiebreuk en werk samen actief aan het verbeteren van jullie relatie. Juist door dot samen te doen en de verbinding met elkaar weer te ervaren en te voelen, is het mogelijk om samen de relatie voort te zetten. Kom met mij in contact via mijn website om een kennismakingsgesprek in te plannen.